Construction companies to be inspected

HCMC construction companies to be inspected for safety compliance

(thanhniennews.com) Ho Chi Minh City will soon begin inspections to assess whether construction companies are complying with current health and safety regulations – primarily for projects involving bridge construction.

The inspections will be carried out at three different project sites: Thu Thiem Bridge, Nguyen Van Cu Bridge and Phu My Bridge.

The purpose of the check-ups are to ensure that the investors of the three projects are following all safety rules, and have insurance for all their workers.

Kiểm tra an toàn thi công tại 3 công trình xây dựng cầu.

Sở Giao thông – Công chính (GTCC) TP.HCM ngày 20.10 cho biết, Thanh tra Sở GTCC vừa quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình; việc thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu thi công để đảm bảo an toàn cho người lao động và mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật tại ba công trình đang thi công là: cầu Thủ Thiêm, cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu Phú Mỹ.

Construction English/ Tiếng Anh Xây Dựng 

One Response

  1. After Can Tho Bridge Case, more actions should be taken to avoid other accidents…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: