Grammar Review – News

Kể từ hôm nay, Tiếng Anh Xây Dựng sẽ khởi đăng các bài về Ngữ Pháp tiếng Anh, với định kỳ 1 tuần/bài.

Các bài viết này sẽ được tổng hợp một cách cô đọng để các bạn ôn luyện, hệ thống lại các kiến thức ngữ pháp sẵn có. Ngoài ra, hy vọng sẽ giúp các bạn bổ sung nhiều thông tin mới mẻ.

Dự kiến chuỗi bài viết này sẽ kéo dài đến đầu năm sau (khoảng 24 tuần cả thảy). Rất mong các bạn gần xa góp ý, ủng hộ.

Today, we start posting series of English Grammar.

Any comments and advices are welcomed!

Construction English/ Tiếng Anh Xây Dựng

2 Responses

  1. Anh Hưng ơi, bắt đầu đi nào… Anh mở ra chuyên mục này thật tuyệt. Cảm ơn anh nhìu nhìu.:)

  2. Thanks for your comments! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: