Law on Construction of Vietnam – Luật xây dựng

LAW ON CONSTRUCTION

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam as amended and added to by Resolution 51-2001-QH10 dated 25 December 2001 of Legislature X of the National Assembly at its 10th Session;
• This Law governs construction activities.
(Extracted from official website of Vietnam’s Ministry of Construction)
See the whole copy of English Version

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ 16/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ XÂY DỰNG

• Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
• Luật này quy định về hoạt động xây dựng.

(Trích từ trang web của Bộ Xây Dựng)
Xem toàn văn Bản tiếng Việt

Construction English/ Tiếng Anh Xây Dựng 

4 Responses

 1. Cám ơn BBT về một trang web học tập tiếng Anh rất bổ ích!
  🙂

 2. @ Thanh Quý: Thanks for your visit and comments 🙂

  @ Ms Hà (talk2ha): Nice to “meet” you! Keep in touch 🙂

  BBT Tiếng Anh Xây Dựng

 3. Hay quá, mình đi tìm mấy ngày hôm nay tưởng chừng pótay thì lại tìm được luật XD bằng tiếng Anh ở đây.. Tuyệt vời.
  Cảm ơn các bạn rất nhiều.

 4. cam on BBT website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: