Shrinkage-compensating concrete

Shrinkage compensating concrete is used to minimize cracking caused by drying shrinkage in concrete slabs, pavements, and structures. Drying shrinkage is the contraction caused by moisture loss from the hardened concrete. It does not include plastic volume changes that occur before setting when surface evaporation exceeds the concrete bleeding rate, and length or volume changes induced by temperature, structural loads, or chemical reactions.

The amount of drying shrinkage that occurs in concrete depends on the characteristics of the materials, mix proportions, placing methods, curing, and restraint. When apavement, floor slab, or structural member is restrained by subgrade friction, reinforcement, or other portions of the structure during drying shrinkage, tensile stresses develop.

While Portland cement concretes normally possess tensile strengths in the range of 300 to 800 psi (2.1 to 5.5 MPa), drying shrinkage stresses are often large enough to exceed the tensile strength of the concrete, resulting in cracking.

Significant early age drying shrinkage stresses can occur before these tensile strengths are developed. Furthermore, because of the probable existence of additional stresses imposed by loads, temperature changes, settlement, etc., the inherent tensile strength of the concrete cannot be relied on to resist shrinkage stresses. The frequency and size of cracks that develop in many structures depend on the amount of shrinkage and restraint.

Shrinkage compensating concrete is proportioned so the concrete will increase in volume after setting and during early age hardening. When properly restrained by reinforcement or other means, expansion will induce tension in the reinforcement and compression in the concrete. On subsequent drying, the shrinkage, instead of causing a tensile stress that might result in cracking, merely reduces or relieves the expansive strains caused by the initial expansion of the shrinkage-compensating concrete.

Nhấn vào link dưới đây để xem đầy đủ

Tiêu chuẩn kỹ thuật cho Bê tông bù co ngót

3 Responses

 1. Let’s joint to translate … My Friends. Pls enjoying & discussing

  BÊ TÔNG BÙ CO NGÓT

  Bê tông bù co ngót được sử dụng để giảm thiểu vết nứt gây ra bởi co ngót khô trong các bản bê tông, mặt đường và kết cấu bê tông. Co ngót khô là sự co ngót gây ra bởi mất mát độ ẩm của bê tông đông cứng. Co ngót khô không bao gồm sự thay đổi thể tích đàn hồi diễn ra trước quá trình ninh kết khi mức độ bay hơi nước bề mặt vượt quá mức độ tách nước của bê tông, và sự thay đổi chiều dài hoặc thể tích gây ra bởi nhiệt độ, tải trọng kết cấu hay các phản ứng hóa học.

  Mức độ co ngót khô diển ra trong bê tông phụ thuộc vào các đặc tính vật liệu, tỉ lệ trộn cốt liệu, phương pháp đổ, bảo dưỡng và gia cường bê tông. Khi mặt đường, sàn nhà hoặc cấu kiện kết cấu được giữ bởi lực ma sát nền, cốt thép hoặc các phần khác của kết cấu trong quá trình co ngót khô, thì các ứng suất kéo trong bê tông sẽ xuất hiện

  Trong khi đó cường độ kéo của các loại bê tông xi măng Poclan thường vào khoảng 2.1 tới 5.5 Mpa, thì các ứng suất kéo trong bê tông lại đủ lớn để vượt quá cường độ kéo của bê tông, dẫn đến nứt trong bê tông.

  Những ứng suất đáng kể do co ngót khô trong thời gian đầu có thể diễn ra trước khi cường độ kéo của bê tông hình thành. Hơn nữa bởi vì có thể tồn tại những ứng suất thêm gây ra bởi các tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, độ lún, v.v.., Cường độ kéo vốn có của bê tông có thể không đảm bảo kháng được ứng suất kéo của bê tông. Tần suất và kích thước của các vết nứt hình thành trong các kết cấu phụ thuộc vào mức độ của co ngót và kiềm chế bê tông.

  Bê tông bù co ngót được phối liệu sao cho bê tông sẽ tăng thể tích sau khi ninh kết và trong suốt thời gian đầu quá trình hóa cứng. Khi được gia cường hợp lý bởi cốt thép hay phương tiện khác, sự giãn nở sẽ gây ra kéo trong cốt thép và nén trong bê tông. Sau khi co ngót khô, thay vì tạo nên ứng suất kéo có thể gây ra vết nứt trong bê tông, lại đơn thuần làm giảm ứng biến mở rộng gây ra bởi sự giản nở ban đầu của Bê tông bù co ngót.

  Hic hic So sleepy … Have a good night, my friends !

 2. Cám ơn Neverfadeaway! Một bản dịch rất tuyệt vời!
  Chỉ một số “chỉnh lý” nho nhỏ:

  -Plastic change: Biến dạng đàn hồi
  -(Đoạn cuối)On subsequent drying, the shrinkage, instead of causing a tensile stress that might result in cracking, merely reduces or relieves the expansive strains caused by the initial expansion of the shrinkage-compensating concrete: Trong quá trình khô tiếp theo, sự co ngót thay vì gây ra ứng suất nén có thể đẫn đến nứt, sẽ làm giảm đáng kể hoặc triệt tiêu lực căng giãn nở gây ra bởi sự giãn nở ban đầu của bê tông bù co ngót.

  Thân mến

  BBT Tiếng Anh Xây Dựng

 3. Thank you very much Construction English!
  Very helpful website!
  🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: