TERMINOLOGY A → Z (part 4 : S→ S)

sandblastthổi cát một hệ thống cắt hoặc mài mòn bề mặt như bê tông bởi một luồng cát phun ra từ vòi của máy nén khí với tốc độ cao; thường dùng để làm sạch các khe nối thi công nằm ngang hoặc tạo cốt liệu nổi trong bê tông mỹ thuật.

saw cut – cắt bằng cưa cắt bê tông đã cứng bằng lưỡi cưa hoặc đĩa mài.

Schmidt hammerbúa Schmidt xem hammer, rebound.

sealer—dung dịch không màu và để lại trên bề mặt rất ít hoặc hầu như không nhìn thấy được được thi công lên bề mặt bê tông đã hóa cứng để ngăn cản hoặc giảm sự thẩm thấu của chất lỏng hoặc chất khí, ví dụ như nước, dung dịch ăn mòn, và dioxyt cacbon, trong khi sử dụng thấm vào bê tông. (xem coating compound, curing.)

segregationphân tầng sự tập trung chênh lệch các thành phần của hỗn hợp bê tông, cốt liệu, hoặc những vật liệu tương tự, hậu quả là gây ra sự không đều về tỉ lệ trong khối. (xem bleeding separation.)

set (n.)ninh kết tình trạng mà hồ xi măng, vữa hoặc bê tông đạt được khi những vật liệu mất độ dẻo đến một mức nào đó, thường được đo bằng khả năng kháng sự thẩm thấu hoặc biến dạng; ninh kết ban đầu là sự hóa cứng đầu tiên; ninh kết sau cùng là khi đạt đến độ cứng đáng kể.

setting timethời gian ninh kết (thuật ngữ thường dùng).

shelf lifethời hạn sử dụng khoảng thời gian vật liệu đã được đóng gói có thể lưu trữ được theo các điều kiện qui định mà vẫn còn sử dụng được.

shotcretebê tông phun vữa hoặc bê tông được phun với vận tốc lớn nhờ khí nén lên trên bề mặt; cũng được biết như là vữa được thổi bằng khí, thi công vữa hoặc bê tông, vữa phun nhờ khí nén.

shotcrete, dry-mixbê tông phun trộn khô bê tông phun trong đó phần lớn nước trộn được thêm vào tại vòi.

shotcrete, wet-mixbê tông phun trộn ướt bê tông trong đó các thành phần kể cả nước được trộn trước khi cho vào đường ống vận chuyển; chất ninh kết nhanh, nếu có sử dụng, thường được cho vào tại vòi.

shrinkage-compensatingbù co ngót đặc tính của vữa rót, vữa trát, hoặc bê tông có dùng xi măng giãn nở trong đó thể tích được gia tăng sau khi ninh kết, và nếu kiềm chế đúng sự giãn nở, gây ra ứng suất nén để bù lại khuynh hướng co ngót khô gây ra ứng suất kéo. (xem cement, expansive.)

slipformván khuôn trượt ván khuôn được kéo hoặc nâng lên khi đổ bê tông; thường có thể di chuyển theo phương ngang để đổ bê tông phẳng cho đường cao tốc hoặc triền dốc và đường máng của kênh đào, đường hầm và ống xifông hoặc có thể di chuyển theo phương thẳng đứng để xây tường, thùng hoặc xilô.

strengthcường độ thuật ngữ chung cho khả năng của vật liệu kháng lại trạng thái căng hoặc cắt đứt của các lực từ bên ngoài.

strength, bondcường độ kết dính kháng lại sự chia cắt của vữa hoặc bê tông bằng các vật liệu gia cố hoặc các vật liệu khác ở vị trí mà nó tiếp xúc, một sự diễn tả tập hợp của lực như, kết dính, ma sát do co ngót, và lực cắt dọc trong bê tông gây ra bởi sự biến dạng của thép chống lại sự chia cắt đó.

strength, compressivecường độ nén khả năng kháng tối đa đo được của mẫu bê tông hoặc vữa đối với lực nén dọc trục, biểu diễn bằng lực trên đơn vị diện tích mặt cắt ngang, hoặc khả năng kháng theo qui định được sử dụng trong tính toán cường độ thiết kế.

strength, cubecường độ mẫu lập phương tải trọng trên diện tích đơn vị tại đó màu lập phương tiêu chuẩn bị phá hủy khi thử theo phương pháp qui định.

strength, designcường độ thiết kế cường độ trên danh nghĩa của kết cấu nhân với hệ số giảm cường độ (F).

strength, earlycường độ sớm cường độ của bê tông hoặc vữa thông thường phát triển tại những thời điểm khác nhau trong 72 giờ đầu sau khi đổ.

strength, flexuralcường độ uốn đặc tính của vật liệu hoặc bộ phận của kết cấu biểu lộ khả năng kháng sự hư hỏng khi uốn cong; trong các bộ phận bê tông uốn ứng suất tại nơi mà mặt cắt đạt tới khả năng chịu uốn lớn nhất, đối với cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn lực dưới nén căng trong bê tông đạt tới 0,003, cấu kiện bê tông cốt thép trên chịu uốn, ứng suất tại lực nén căng đạt tới 85% của cường độ bê tông mẫu trụ, đối với cấu kiện bê tông không có cốt thép là ứng suất tại nơi mà cường độ kéo của bê tông đạt tới mođun đứt.

strength, shearcường độ xé ứng suất xé tối đa mà một cấu kiện uốn cong có thể chịu được tại một vị trí cụ thể được kiểm soát bởi các ảnh hưởng kết hợp giữa lực cắt và momen uốn.

strength, tensilecường độ căng ứng suất đơn vị tối đa mà một vật liệu có thể kháng lại dưới lực căng theo trục; dựa trên diện tích mặt cắt ngang của mẫu trước khi chịu tải.

swellingsự trương nở sự gia tăng hoặc chiều dài hoặc thể tích.

 Tiếng Anh Xây Dựng

 

4 Responses

 1. VerY helpful page! 😀

 2. Good site!
  I learn a lot from this web 🙂 🙂

 3. I’m watting for news on constructionenglish

 4. @Hoanghuy, Ngocthuy_85: Thanks for visiting. 🙂
  @Minh Huong: Construction English is updated every week or sooner 🙂
  Best regards.

  Construction English

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: