AMERICAN ENGLISH

“Where is Mr Cooperman’s office?” – It’s on the first floor. Trong trường hợp này, nếu bạn đang ở dưới đất, trước cổng tòa nhà và muốn tìm tới văn phòng của ông Cooperman, bạn có phải dùng tới cầu thang không?

 

Câu trả lời còn tùy thuộc vào chuyện người ta trả lời bạn dùng tiếng Anh Anh (English English) hay tiếng Anh Mỹ (American English). Trong tiếng Anh Anh, the first floor được định nghĩa là ” the floor above the ground floor”, tương đương với the second floor trong tiếng Anh Mỹ. Tất nhiên, một khi first floor đã khác nhau thì second, third… floor cũng khác. (Để ý rằng phương ngữ Nam Bộ và Bắc Bộ trong tiếng Việt cũng có sự khác biệt này. Nếu một người Sài Gòn nói “ở lầu một” thì nghĩa là bạn phải trèo một cầu thang rồi đó! “Tầng một” trong phương ngữ Bắc Bộ đối với anh ta là “tầng trệt” )Sự khác biệt này không chỉ thể hiện ở từ vựng mà cả ở những đặc điểm ngữ pháp như việc có/không dùng giới từ; dùng giới từ khác nhau…

 

Bên cạnh những khác biệt nhỏ trong cách viết và phát âm một số từ như neighbour – neighbor, colour/color, whisky/whiskey… không gây khó khăn gì lớn, khác biệt trên là một trong nhiều sự khác biệt giữa tiếng Anh Anh và Anh Mỹ có thể gây hiểu lầm. Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây về một số cặp từ Anh Anh – Anh Mỹ. Nhiều người viết có kinh nghiệm khuyên rằng, nói chung, người mới học tiếng Anh không nên dùng những từ đặc Mỹ trong bảng này…

Ngoài những khác biệt về từ ngữ, một số khác biệt về ngữ pháp cũng nên lưu ý, nhất là trường hợp sử dụng gới từ. Tiếng Mỹ dùng “to meet with”, “to visit with”, “shot to dead”, nhưng có lẽ người Anh cho rằng như vậy là rườm rà không cần thiết, nên đã lượt hết các giới từ, mà chỉ dùng to meet, to visit, shot dead. Người Mỹ viết: “Three people were injured and taken to the hospital”, trong khi người Anh không bao giờ dùng “the hospital” trong trường hợp này mà chỉ viết “Three people were injured and taken to hospital” mà thôi. Một số động từ khi chuyển sang dạng past participle cũng khác, mà thường gặp nhất là động từ to get. Trong tiếng Anh Anh, past participle của get là got, trong khi tiếng Anh Mỹ là gotten – rắc rối hơn một chút. Ngược lại, với những động từ như travel và cancel, người Mỹ không bắt chúng ta gấp đôi phụ âm cuối khi chuyển sang dạng present participle hay past participle. Traveling, traveled, canceling,canceled được coi là đúng trong tiếng Anh Mỹ.

Tiếng Anh Xây Dựng(Còn tiếp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: